Giỏ hàng

TRANG SỨC KIM CƯƠNG

Ổ HOA TAI KIM CƯƠNG

Liên hệ

Ổ HOA TAI KIM CƯƠNG

Liên hệ

Ổ HOA TAI KIM CƯƠNG

Liên hệ

Ổ HOA TAI KIM CƯƠNG

Liên hệ

Ổ HOA TAI KIM CƯƠNG

Liên hệ

Ổ LẮC TAY GẮN KIM CƯƠNG

Liên hệ

ĐÁ NGỌC QUÝ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Nhẫn Nữ Emerald

Liên hệ

Bảng tin giá vàng

Thương phẩm
(Brand of gold)
Loại vàng
(types of gold)
Hàm lượng
(content)
Mua vào
(buy)
Bán ra
(sell)
Trạng thái
(status)
Vàng rồng Thăng Long VÀNG MIẾNG 999.9
(24k)
1234 Liên hệ  
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC 999.9
(24k)
Liên hệ  
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9
(24k)
Liên hệ  
VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN 999.9
(24k)
Liên hệ  
Vàng BTMC VÀNG TRANG SỨC 99.9
(24k)
Liên hệ  
Vàng HTBT VÀNG 999.9
(24k)
Liên hệ  
Vàng SJC VÀNG MIẾNG 999.9
(24k)
Liên hệ  
Vàng Thị trường VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
Liên hệ  
Vàng Nguyên liệu BTMC VÀNG NGUYÊN LIỆU 750
(18k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 700
(16.8k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 680
(16.3k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 585
(14k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 375
(9k)
Liên hệ  
Vàng Nguyên liệu thị trường VÀNG NGUYÊN LIỆU 750
(18k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 700
(16.8k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 680
(16.3k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 585
(14k)
Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 375
(9k)
Liên hệ  
Nguồn www.btmc.vn
Cập nhật lúc 14:00 ngày 07/12/2016

Biểu đồ giá vàng

Nguồn www.btmc.vn
Cập nhật lúc 14:00 ngày 07/12/2016